milbato    
 
Europatank 2 Lenie Jan Nicolle Christoffel    
02321452
   
 
Rotterdam        
1963
©2009 779~shipmate