milbato    
 
Rheinland - G.Z.2 Rheinland      
4302530
   
 
Kruft        
1964
©2009 779~shipmate